İstatistiklerle Kadın 2020 | Hayat40tansonra

Fotoğraf Kaynak: Tumisu/ Pixabay 

08 Ocak 2021 tarihinde "Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri" konulu bir araştırma yazısı hazırlamış ve bu yazıda; 

Birleşmiş Milletlerin "The World's Women 2020, Trends and Statistics" ile Dünya Ekonomik Forumunun "2020 Yılı için Cinsel Eşitsizlik" Raporlarında tüm dünya genelinde kadınlarımızın durumunu gösteren önemli istatistik bilgilere yer vermiştim. Bu iki raporun yanında da, 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)'in 2020 Mart ayında yayınladığı ve "İstatistiklerle Kadın 2019" raporunda ülkemiz kadınları ile ilgili ilginizi çekebilecek önemli ve ilginç verilere yer vermiştim. Yazımın sonunda da 2020 yılı için istatistiklerin Mart 2021 yılında yeniden yayınlanacağını yazmıştım. Ve 05 Mart 2021 itibariyle bahse konu rapor 2020 yılı için yayınlandı. 

Bu yazımda sizler için bu rapordan hazırladığım özet verileri 2019 yılı ile kıyaslamalı olarak paylaşmak istiyorum. Pek tabi ki resmi internet sayfasından da bu verilere ulaşmanız mümkün. Ama bazen bu tür raporlardan pek haberimiz olmuyor ve kısa bilgiler, farkındalık oluşturması ve bilgiye kolay erişim açısından güzel olabiliyor:-)

O tarihteki yazımın giriş kısmını değiştirmeden aynen aşağıya aktarıp, sonrasında veriler ile devam edeceğim.

"08 Ocak 2021; Nedendir bilmiyorum ama hemen her ziyaret ettiğim şehirde en çok dikkatimi çeken hususların başında, trafikte araba kullanan kadın sayısı geliyor. Sanırım buradan da o şehirlerle ilgili kendimce fikir yürütüp, yine kendimce bir değerlendirme yapıyorum. Bugünkü yazımda asıl niyetim bununla ilgili istatistiklere ulaşıp sizlerle paylaşmaktı. Ama ne yazık ki illere göre böyle bir istatistik bilgisine ulaşamadım. Gördüğüm kadarıyla da bu konuyu benden başka da merak eden yok gibi:-)" (Bununla ilgili halen bir istatistiki veri yok. Yapmayı çok isterdim ama benimde resmi kurumlarda bu bilgilere ulaşabileceğim bir arkadaşım yok:-)) )

Vakit kaybetmeden geçelim verileri incelemeye;

(Rakamsal verile TUİK resmi internet sayfasından alınmıştır.)

Fotoğraf Kaynak: Gerd Altmann/ Pixabay 

2020 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %49,9'ini kadınlar, %50,1'sini erkekler oluşturuyor. 2019 yılına göre %0,1'lik kadın nüfusunda bir artış var. Bunun başlıca sebebi ise kadınların erkeklere oranla daha uzun bir yaşam süresine sahip olmaları. 2020 yılı itibariyle 90 yaş üzeri insanların %73,4'ü kadın iken, erkekler %26,6. Aslında bu oranlar 60 yaş ve üzerinde kadınlar lehine değişiyor.

Fotoğraf Kaynak: Gerd Altmann/ Pixabay 

Beklenen yaşama süresi kadınlar için 81,3 yıl iken bu yaş erkekler için 75,9 yıl. Bu oranlar hem kadınlar hem de erkekler için önceki yıllara göre artış göstermiş. Aslında bu açıkçası beni şaşırtan verilerin başında geliyor. Çünkü gerek çevre kirliliği, gerek gıdaların sağlıksız olması ve günümüzde ecelle ölümün çok önüne geçen hastalıklar düşünüldüğünde beklenen yaş sürelerinde azalma olur diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım:-) 

Sağlıklı yaşam süresi; kadınlar için 55,4 yıl iken erkekler için 59,1 yıl. Bu veri geçmiş yıllara göre azalma göstermiş. Yani önceki yıllara göre sağlıklı yaşam süremiz düşmüş. Aslında bu veri yukarıda ki beklenen yaşam süresini şöyle özetliyor. Ölmeyeceksiniz ama sürüneceksiniz:-) İlginç bir ters orantı söz konusu.

Fotoğraf Kaynak: OpenClipart-Vectors/ Pixabay 

Eğitim konusuna gelince; En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %85,7. Erkeklerde ise bu oran %96,4. Bir önceki ve daha önceki yıllara göre ülkemizde bu konuda artış devam ediyor. Bu oranlar sadece ülkemizde değil, dünya genelinde istenen seviyede olmasa da her sene artmaya devam ediyor. 

Üniversiteden mezunu olma konusuna bakacak olursak; kadınlarda bu oran %18,5. Erkekler de ise %23,1. Her iki cinsiyet için de geçen seneye göre %1'lik artış söz konusu. Okur-yazar olmayan kadın sayısı ise (25 yaş ve üzeri) %6,9. Bu rakamda da önceki yıllara göre azalma söz konusu. Farkındayım bu rakamlar yeterli değil yada sadece ilk öğretim bitirme söz konusu olduğunda çok anlamlı da değil. 

Fotoğraf Kaynak: OpenClipart-Vectors/ Pixabay 

Hane halkı işgücü araştırmalarına göre 15 yaş ve üzeri istihdam edilenlerin oranı %45,7 ve bunun sadece %28,7'sini kadınlardan, %63,1'i erkeklerden oluşuyor.

Ekonomik alanda kadınların en yüksek istihdam oranı %38,6 ve Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane (2019 yılında Kastamonu, Çankırı ve Sinop) en çok istihdamın yapıldığı iller. En düşük istihdam ise %12,4 ile hem kadınlar hem de erkekler için Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İlleri. Bu oranlarda geçen seneye göre ciddi bir düşüş söz konusu. Ayrıca en az istihdamın olduğu illerde geçen seneye göre bir değişiklik yok.

Fotoğraf Kaynak: Mohamed Hassan/ Pixabay 

Sizin de sanırım dikkatinizi çekmiştir. Karadeniz Bölgesinde adı geçen iller sanayinin ve buna bağlı şirketlerin bir çok bölgeye göre az olduğu yerler. Ancak buna rağmen ülkenin en çok kadın istihdam eden illeri. Açıkçası sebebini ben çok anlayamadım.

Çalışma hayatında aktif kalma süresi kadınlar için 19,1 yıl, erkekler için ise 39 yıl. Bu oran kadınlarda çok az artış gösterirken, erkeklerde çok az düşüş göstermiş. Bu verideki artış kadınlar için olumlu mu yoksa olumsuz mu açıkçası çok anlamadım. İş hayatında aktif kalma süresi herhalde iyi anlamda bir şeydir:-)

Geçen sene bana çok enteresan gelen verilerden biri de; ev ile iş arası ortalama süreler ve bundan memnun olup/ olmama durumuydu:-) Bu sene zamanlama detayı verilmemiş ama insanların %62'si işe geliş gidiş için harcanan süreden memnun. Sanırım İstanbul ve diğer büyük şehirler bu istatistiğe dahil değildir:-) Bu oran içinde kadınların memnuniyeti %64,6 iken erkeklerde %61.

Bu seneki raporda geçen sene olmayan ilave veriler de var. Bunların başında da kadın büyükelçi ve milletvekili oranları geliyor. Kadınlarda bu oran %25 iken erkeklerde %75. Önceki yıllara göre kadınlarda ciddi bir artış varken, erkeklerde de ciddi bir düşüş var bu oranda. 2020 yılı itibariyle meclisteki 584 vekilden kadın vekil sayısı 101, erkek vekil sayısı 483. Çok abartı bir oran olmasa da kadın vekil sayısında artış söz konusu. Tabi bu göstermelik mi yoksa gerçekten kadınlara verilen değerden mi, burası sanırım tartışmaya açık:-)

Bir diğer ilginç veri ise ilk evlenme yaşı. Kadınlarda bu yaş 25,1 iken, erkeklerde 27,9. Bu oran erkeklerde geçen seneye göre değişiklik göstermezken, kadınlarda %0,1 oranında artış göstermiş. Verilere göre her geçen yıl kadınlarda evlenme yaşı artıyor.

Fotoğraf Kaynak: Eommina/ Pixabay 

En geç evlenme yaşının olduğu il hem kadınlar hem de erkekler için Tunceli (sonrasında Rize ve Artvin geliyor). Kadınlar için 27,6 iken erkekler için 31,3 (Kadınların yaşında az da olsa düşüş varken, erkeklerde artış var.) 

Kadınlarda en erken evlenme yaşı ortalaması Ağrı'da (sonrasında Muş ve Niğde) ve 22,2. Bu oranda geçen seneye göre az da olsa bir artış var. Erkekler de ise Şanlıurfa (Afyonkarahisar ve Aksaray) ve yaş ortalaması 26.

Kadınların %40,4'sinin (bu oranda geçen seneye göre düşüş yani kadınlar açısından olumlu bir artış söz konusu) eğitim düzeyi eşlerinden daha düşükken, yüksek olanların oranı %15. Bu oranda da geçen seneye göre artış var.  Eğitim düzeyi eşit olan çiftlerin oranı ise %42,9.

En çok boşanma olan illerde; İzmir birinciliği Antalya'ya bırakmış durumda. Sonrasında ise İzmir ve Muğla geliyor. En az boşanma olan iller ise; Hakkari, Muş ve Şırnak. Geçen sene ikinci sırada olan Siirt bu sıralamadan çıkmış.

Fotoğraf Kaynak: Jose R. Cabello/ Pixabay 

Diğer bir yeni veri ise obezite. Vücut beden kitle endeksi incelendiğinde çıkan oran %21,1 ve geçmiş yıllara göre bu oranda ciddi artış var. Kadınların 2020'de %24,8'inin, erkeklerin ise %17,3'ünün obez olduğu tespiti yapılmış.

Yeni bir veri daha, oda tütün kullananların oranı. Bu oranda da çok fazla olmasa bile geçmiş yıllara göre artış var. Kadınların %14,9'u, erkeklerin %41,3'ü her gün tütün kullanıyormuş. Erkeklerin daha erken yaşta ölme sebeplerinden biri de bu olabilir.

Ölümle sonuçlanan hastalık oranlarında kadın ve erkek arasında pek fark yok ve 2019 yılına göre değişiklik de yok. 2020 yılında da ilk sırayı dolaşım sistemi hastalıkları, ikinci sırayı iyi ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırayı ise solunum sistemi hastalıkları alıyor. Tabi bu sırada sanırım pandemi sonrası değişecek ve belki de solunum sistemi hastalıkları daha üst sıralara taşınacak.

Paylaşacağım son veri ise YAŞADIKLARI ÇEVREDE kendini güvende hissedip hissetmemekle alakalı. Yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissedenlerin oranı %19,1. Bu oran içinde kadınların %27,3'ü, erkeklerin ise 10,7'si kendini güvende hissetmiyormuş. Tabi burada yaşadığınız çevre sorusunun içeriği de önemli. Kadınların %48,7'si, erkeklerin ise %69,6'sı kendilerini yaşadıkları çevrede güvende hissediyormuş. 

Benim paylaşacağım veriler bu kadar, değerlendirme yapmak ise sizden:-)

TÜİK'in bu konularda ki bir sonraki rapor yayınlanma tarihi Mart 2022:-) Yani bu yazının güncellenme tarihi önümüzde sene:-)

Benim fazlası ile ilgimi çekti ve sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sizlerin de ilgisini çeken bir yazı olmuştur.

Yorum Gönder

45 Yorumlar

 1. Interesting report, thanks for sharing. Have a wonderful week!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Thank you Bill:-) Have a great week for you too:-)

   Sil
 2. Ne kadad guzel istatistikler.Erkeklerin kadınlardan daha kısa ömürlü olduğunu biliyordum.Bunun bir sebebi de erkeklerin kadınlar kadar duygusal olmayıp aglayamamaları diye duymuştum. Diğer istatistikler de beni çok şaşırtmadı açıkçası. Guzel bir yazıydı, teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim vakit ayırıp okuduğunuz için 🙏 Ağlayamamak ile ilgili olan bilgiyi daha önce duymamıştım, ama dediğiniz gibi erkeklerin ağlama konusunda daha çekingen davrandığı doğru ☺️🙏

   Sil
 3. Bu tarz istatisiki bilgileri okumak ve paylaşmak benim de hoşuma gider. Hele infografik olursa çok severim.

  Üstteki istatistiklerin birçoğunu daha önce okumuştum. Derleme için teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet sizin daha önce istatistiki bilgi içeren yazılarınızı okumuştum, grafik desteği ile daha anlaşılır ve keyifli bir okuma oluyor 🙏 Teşekkür ederim güzel yorumunuz için ☺️

   Sil
 4. Güzel bilgiler. Emeğiniz için teşekkür ederim. Bazıları şaşırtıcıydı gerçekten. Şu tütünü ve diğer zararlı alışkanlıkları herkes bıraksa keşke. Hem israf yapıp hem sağlıklarından oluyorlar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tütün konusunda haklısınız ve bu kadar yüksek bir oran açıkçası beklediğim bir sonuç değildi 🙏☺️ Teşekkür ederim güzel yorumunuz için 🙏

   Sil
 5. Çok güzel ve bilgilendirici bir yazı olmuş. İçlerinde şaşırdığım sonuçlar vardı açıkçası. 🤔

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim vakit ayırıp okuduğunuz için 🙏 Evet beni de her sene şaşırtan veriler oluyor, bakalım seneye neler çıkacak :-))

   Sil
 6. Karadenizde bence kadın tarım işçiliği nedeniyle istihdam yüksektir Fındık ve çay tamamen emeğe dayalı toplanıyor ve kadınlar daha çok çalışıyor bu alanda

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynı şeyi bende ilk başta düşündüm, malum Karadeniz'de kadınlar tarım işçiliğine ciddi anlamda ortak ama hep kayıt dışı olarak düşündüğüm için veri beni şaşırtmıştı 🙏☺️ Teşekkür ederim güzel yorumunuz için 🙏

   Sil
 7. Karadenizdeki kadın istihdam sayısının fazla olmasına şaşırmadım. Hatta illeri okurken hepsi karadeniz bölgesine ait dedim içimden. Sebebi de, benim gözlem ve görüşümdür, o bölgede kadınlar daha çok çalışır. Orda sanayi yok ama çay var. Çay toplayan kim, kadın. Karadenizli bir patronla 9 sene çalıştım. Bizzat kendi demişti karadeniz belgeseli izkerken, bizim oralarda çoğu işi kadın yapar. Erkek kahvede oturur diye.
  Aslında bildiğim kadarıyla da veriler tam net bilgi vermiyor ne yazık ki. Çünkü isteğe bağlı katılıyor çoğu kişi bu veriler için bilgi toplanmasında. Hal böyle olunca da çıkan sonuç tam olmuyor. Yanlış değil sadece eksik demek istiyorum çoğu.
  Ne çok konuştum.
  Kusura bakmayın.
  :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Estağfurullah :-)) Bende bir Karadenizli olarak bu konulara şahidim ve kayıt dışı işçilik olarak düşündüm hep. O yüzden de dediğiniz gibi verilerde sanırım bir eksiklik var 🙏

   Sil
 8. Bilgilendirici ve güzel bir yazı olmuş. Bu verileri bir arada görmek bir şeyleri daha da açığa kavuşturdu. Emeğinize sağlık :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için 🙏 Bazen verileri toplayıp böyle paylaşmak faydalı olabiliyor ☺️

   Sil
 9. Çok başarılı bilgilendirici bir yazı olmuş tebrik ediyorum sizi emeğinize sağlık. Kadınların farklı alanlarda yükseliş göstermesi ve hayata daha aktif katılmaları çok güzel. İnşaallah kadın cinayetleri oranları da sıfırlanır da Türkiye'yi kadına şiddet adı altında olumsuz yönde temsil etmeyi bırakırız. Başarılar diliyorum bloğunuz çok hoş gezi yazılarınızı merakla bekliyorum :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum güzel yorumunuz için:-) Ramazan sonrası hızlı bir dönüş olacak diye ümit ediyorum yeni yerler, yeni yazılar için:-) O zamana kadar biraz dinlenme periyodu. Tekrardan sağ olun:-)

   Sil
 10. :-)) Geçen sene ile tek farkları yer değiştirmeleri olmuş:-)) Şefimizin gözlerinden belli sizi ne kadar sevdiği, nazar değmesin:-) Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için.

  YanıtlaSil
 11. ilgiyle okudum. trafikle ilgili çıkarımda yalnız değilsiniz benim de baz aldığım noktalardan biridir bu. alanya için konuşacak olursam araba dışında burada trafikte motosikletli kadınlara, özellikle genç kadınlara, çok rastlanır. bu sene bi araç atak yaptı; üç tekerlekli çift kişilik motosiklet. çocuklu kadınlar ve ileri yaşta kadınların çok tercih ettiği bi araç. hatta üç kişilik olanları da var. araba kullanmaktan korkan ya da arabanın maliyeti yüksek gelen kadınlar için kullanımı hem pratik hem rahat. açıkçası kadınların varlığını trafikte de yoğun olarak görmek beni mutlu ediyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Alanya'nın arabayı aşıp, motosiklete geçmiş olması benim için medeniyet göstergesi:-) Hep bu gözle bakıp, gözlem yaptım gezdiğim/ gördüğüm şehirlerde.. Söylediğiniz motorlar henüz kuzeyde çok yaygın değil, belki oraların daha yazlık ve sıcak olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için:-)

   Sil
 12. Çalışma hayatında aktif kalmak ya da kalmamak. İşte bütün mesele bu :)

  YanıtlaSil
 13. Ülkemiz gerçeklerinin bölgelere göre farklılık gösterdiği aşikar. İç Anadolu'da, özellikle Konya'da bir kadın hava karardıktan sonra tek başına markete bile gidemez gerçeği gibi:) Tütün kullanımının artışta olduğunu ben de gözlemliyorum. Sebebi bence ucuz sigara satan işletmelerin çoğalması. Peki kadın cinayetleriyle ilgili istatistik yapmamışlar mı? Malum, en fazla o konuda artış var. Öyle ki, artık günde 4-5 kadın öldürülmeye başlandı. Sıradan geliyor demek ki..
  İlgiyle okuduğum çok güzel bir araştırma yazısıydı. Emeğinize sağlık:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Son istatistik benimde çok dikkatimi çekti. Yaşadıkları çevreyi evden markete yada komşuya kadar gidip gelme kabul ettiyseler çok şaşırmamak lazım :-)) Ucuz sigara olayını bilmiyorum ama sanırım biz gençken tek tek satan yerler vardı, öyle bir şey galiba dediğiniz ☺️ Uluslararası kurumların istatistiklerinde kadın cinayetlerine mutlaka yer veriliyor ama bizde nedense yok. Dediğiniz gibi sıradanlaştırmaya çalışılıyor sanki... Çok teşekkür ediyorum değerli yorumunuz için ☺️ 🙏

   Sil
 14. Zaman zaman başvurmak isteyeceğim harika bilgiler derlemişsiniz. Bildiklerimin yanında bilmediğim ilginç sonuçlar da vardı. Emeğinize yüreğinize sağlık :))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum beğenmenize ve faydalanacak olmanıza 🙏☺️

   Sil
 15. Ne kadar güzel bir paylaşım👍
  Merakla okudum. Bir çoğunda tahminlerime yakın rakamlar görmekle birlikte, bir o kadar da beni çok şaşırtan veriler oldu. Sanırım ara sıra yeniden okuyacağım☺️
  Yıllık olarak takip edip, karşılaştırmalı sunumunuz ise takdire şayan 👏🏻
  Emeğinize sağlık🙏☺️

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim hem güzel yorumunuz hemde vakit ayırıp okuduğunuz için 🙏 ☺️ Ne kadarı gerçekçi tartışılır ama ülkemizde bu tip araştırma yapan kurum sayısı çok az, hal böyle olunca bende her sene buradan ve yabancı kaynaklardan takip etmeye çalışıyorum ☺️

   Sil
 16. Boa tarde parabéns pela matéria e relatório, ficaram excelentes. Infelizmente aqui no Brasil, o governo tem pena de gastar com um tema muito importante para o país.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Obrigado por seu valioso comentário:-) Essas questões são realmente importantes, especialmente as mulheres são importantes para nós. Todos nós temos uma mãe...

   Sil
 17. Baya sağlam bir çalışma olmuş. Doğu illerindeki geleneksellik ve kültür, bazı sonuçlara yansımış.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için:-)

   Sil
 18. saol yaa güzel bilgi, merakla okudum. acaba şey var mı ki, kadınlar ve erkeklerde mesleki dağılım :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne yazık ki meslek dağılımı ile ilgili bilgiye yer verilmemiş 🙏 Teşekkür ederim vakit ayırıp okuduğunuz için 🙏 ☺️

   Sil
 19. Bilgi dolu bir yazı olmuş, emeğine sağlık. KADIN olmak her zaman her yerde zor zor zor...Ve kimse normalleştirmek için bir şey yapmıyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim vakit ayırıp okuduğunuz için 🙏 Aslına bakarsanız yetersiz bir araştırma ve daha kötüsü kimse bu alanda detaylı bir şey yapmıyor.. Yazanların da sesi duyulmuyor.. Sadece sosyal medya bu alanda ses duyurmak için belli seviyede.. Umarım güzel günler göreceğimiz vakitler gelir 🙏

   Sil
 20. Çok faydalı bir paylaşım ayrıca değerlendirmeleriniz de güzel. Benim ilgimi çeken husus hemen hemen bütün değerlendirmelerde eğitimin rolü. Özellikle doğu Karadeniz bildiğim kadarıyla eğitimin ortalamanın üzerinde olduğu bir bölge. Kadın milletvekili hususunda niceliğin önemi yok bence. Ülkemizde siyaset sadece lidere endeksli. Diğer taraftan eğitim mevcut haliyle bile toplumu etkilerken kalite bakımından oldukça geri olduğumuzu düşünüyorum. Eğitim seviyesi yükseldikçe boşanma oranlarının artması da ilginç bir veri. Aslında evlenmek yerine birlikte yaşam tercih ediliyor artık. Çünkü evlilik çiftler arasında özgürlüğü kısıtlayıcı bir kurum olarak görülüyor. Kadının mal gibi sahiplenildiği bir toplumda beklenen bir gelişme.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için, her cümle birbirinden değerli ve eğitim konusu dediğiniz gibi aslında her verinin temelini oluşturuyor 🙏 Veri haricinde, benim çevremde gözlemlediğim de evlilik yaşının epey bir ilerlediği hatta dediğiniz gibi beraber yaşama da her geçen gün artıyor. Ben şahsi olarak bunu çok sağlıklı bulmuyorum çünkü çabuk tüketime sebep oluyor gibi geliyor bana, çabanın, emeğin olmadığı, böyle olunca da çabuk biten ilişkiler izlenimi veriyor bana 🙏 Tekrardan teşekkür ederim güzel yorumunuz için, şimdiden mutlu bir hafta dilerim ☺️

   Sil
 21. Güzel bir paylaşım olmuş, farkındalık yaratma anlamında... Sayısal veriler bazı yerlerde beni şaşırttı aslında :) Genel olarak bakacak olursak ne kadar bilinçli olursak sonraki özellikler bununla bağlantılı gelecek gibi şehirlere baktığımızda... Sağlık konusu da ilginç geldi, aslında kadın vücudu daha fazla deformasyona uğradığı için daha dayanıksız gibi geliyor ama sigara sanırım dediğini gibi bir faktör... Bir dahaki raporu bekleyeceğiz bakalım... Teşekkürler yazınıza :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dediğiniz gibi yaşam süresini sanırım sigara tüketimi en başta etkileyen faktör.. Veriler güzel ama sanki yetersiz gibi 🙏 Teşekkür ederim güzel yorumunuz için, mutlu haftalar 🙏 🤗

   Sil
 22. Grazie per l'interessantissimo post.
  Cavoli, voi vi sposate veramente giovani.
  Quì l'eta media dei matrimoni è sopra i 30.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Questa situazione è davvero un valore medio per l'intero paese. L'età del matrimonio varia da città a città. Grazie per il tuo commento:-) settimane felici:-)

   Sil
 23. İlk defa bir istatik rapor karşılaştırması okudum :)) ama doğrusu keyif aldım okurken. Artık kadınların ipi göğüsleyeceği zamanlar yakın gibi geliyor bana. Yaş olarak, sağlık olarak ve daha bir çok konuda kadınların araştırıp, katılımcı olduğunu gözlemliyorum covid süreci boyunca. Araba kullanımı konusunda ben de katılıyorum görüşünüze. Ama İzmir' e taşındığımdan beri (ki bir ara köyde de yaşamıştım orası da dahil olmak üzere) kadınları motorsiklet üzerinde gördüğümde çok neşeleniyorum nedense :)
  Emeğiniz için teşekkürler... seneye bakalım neler olacak.. Sağlıkla kalın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Veriler gelişimin ufak ufak ama olumlu yönde olduğunu gösteriyor ama açıkçası dünya genelinde ki araştırmalar da durum pek iç açıcı değil.. Erkek ve kadınların eşit duruma geleceği konulardan en yakını için tahmini süre 99 yıl:-( 250 yıl sonra eşitlik olacağı öngörülen konular bile var.. Motosiklet konusunda sizinle aynı fikirdeyim ve büyük hayranlık duyuyorum kadınlara bu konuda. Çok mutlu oldum güzel yorumunuza, teşekkür ederim:-)

   Sil